Igre - Multiplayer Checkers

Od 9 do 99 godina

Moderator: Riona

Post Reply
User avatar
Stitch
Experiment 626
Posts: 10510
Joined: 17 Sep 2011, 23:06
Contact:

Igre - Multiplayer Checkers

Post by Stitch » 06 Aug 2017, 11:13

Multiplayer Checkers lets your visitors challenge each other, play checkers and chat with this AJAX-enabled script.

Link: http://igre.trkeljanje.com/mc/ (ne otvara se u novom prozoru!)


Potpisi su za budale.

User avatar
Stitch
Experiment 626
Posts: 10510
Joined: 17 Sep 2011, 23:06
Contact:

Post by Stitch » 06 Aug 2017, 14:13

Pravila igre

Damu igraju dva igrača – protivnika. Prvi potez vuče bijeli, a dalje se igra naizmjenično. Svrha je igre osvojiti sve protivnikove figure ili mu onemogućiti sljedeći potez (tzv. blokada). Ako nijedna strana ne može pobijediti, partija završava remijem. Obična figura kod tihog poteza može se pomicati po jedno polje ukoso-naprijed, ako je to susjedno polje po dijagonali slobodno. Tako bijeli u početnom položaju može odigrati jedan od sljedećih devet poteza: 31-26; 31-27; 32-27; 32-28; 33-28; 33-29; 34-29; 34-30 ili 35-30.

Kad figura dođe do protivničke, iza koje je po dijagonali slobodno polje, onda ona može i mora preskočiti protivničku figuru i uzeti je s ploče (npr. 1.32-28 19-23 2.28:19 13:24 ili 14:23 itd.). U jednom potezu figura može i mora uzeti onoliko protivničkih figura koliko ih joj stoji na putu, no uvijek iza svake protivničke figure mora biti slobodno polje. Figure se mogu uzimati i prema naprijed i prema natrag, te pri skakanju prelaziti iz jedne dijagonale u drugu. Kad obična figura dođe do zadnjeg reda na strani protivnika (tzv. daminog reda – bijeli na jedno od polja 1 do 5, a crni 46 do 50), onda se ona pretvara (promovira) u damu!

Dama je nova figura, s novim svojstvima. Označava se dvjema istobojnim figurama, na postojeću figuru postavlja se još jedna koja je prije skinuta s ploče ("uzeo" ju je protivnik). U igri je moguće imati istovremeno više dama. Dama se može pomicati po dijagonali u bilo kom smjeru za neograničeni broj slobodnih polja (kao šahovski lovac). Ona može uzimati i biti uzeta. Dama može i mora uzeti protivničku figuru (damu ili običnu) bez obzira na udaljenost ako je iza te figure jedno ili više slobodnih polja. Ako pri uzimanju dama može stati na takvo polje s kojeg je moguće nastaviti uzimanje, onda je ona obavezna stati upravo na to polje i nastaviti s uzimanjem. U protivnom, dama se može zaustaviti na bilo kom slobodnom polju iza preskočene figure.

Posebna pravila uzimanja
- Kad postoji više mogućnosti uzimanja, uvijek je obavezno uzimati tako da se s ploče skine najveći broj protivničkih figura (tzv. pravilo većine).
- Ako obična figura pri uzimanju dođe do zadnjeg reda protivnika i može dalje uzimati kao obična, onda ona nastavlja uzimanje, no i dalje ostaje obična figura (nema promocije).
- Ako obična figura dođe do zadnjeg reda, a dalje po pravilima obične ne može uzimati, ona se pretvara u damu. Nova dama dobiva svoja prava kretanja tek u sljedećem potezu.
- Pri uzimanju protivničke se figure skidaju s ploče tek nakon završetka poteza, tj. kad se figura koja uzima zaustavi na završnom polju.
- Pri uzimanju se ne smije u jednom potezu višestruke preskakati preko iste protivničke figure.
- Pri uzimanju dozvoljeno je višestruko prelaženje preko istog slobodnog polja. (izvor: Wikipedija)


Potpisi su za budale.

Post Reply