Zanimljivosti o jezicima

Od kunilingvistike do pravopižđenja
User avatar
Stitch
Experiment 626
Posts: 12083
Joined: 17 Sep 2011, 23:06

Zanimljivosti o jezicima

Post by Stitch » 14 Apr 2019, 03:18

Ostavljam prvu zanimljivost - veselu, zabavnu bilješku o tok pisinu (od engleskoga "talk pidgin": govoriti pidžin), slikovitu kreolskom jeziku kojim, većinom kao drugim jezikom, govori oko dva milijuna stanovnika Papue Nove Gvineje. Nastao je na temelju engleskoga, kao pidžin, u 19. stoljeću, no gramatička mu je struktura pod velikim utjecajem papuanskih jezika. Ima oko 200 tisuća govornika koji se njime služe kao materinskim jezikom. Danas je jedan od triju službenih jezika Papue Nove Gvineje (uz engleski i hiri motu), a na njem se razvijaju školstvo, tiskovine i mediji.

Leksik mu izgleda ovako:
sit bilong paia ("shit belong fire") – pepeo
lukstilman ("look still man") – voajer
glas bilong kapten ("glass belong captain") – dalekozor
hamas krismas yu gat ("how much Christmas you got") – koliko ti je godina?
banis bilong susu ("fence belong", "susu" – grudi, sisati) – grudnjak
asples bilong mi ("ass place belong me") – rodni grad; domovina
asples bilong gavaman – glavni grad, sjedište vlade (da, opet "ass place")
tekimaut gras nogut – čistiti korov ("take [him] out", "grass", "no good")
gras bilong ai – trepavica ("grass belong eye")
haus moni – banka ("house money")
haus sik – bolnica ("house sick")
haus dok sik – veterinarska ambulanta ("house dog sick")
lotu – crkva; belo bilong lotu – crkvena zvona
meri – žena (Mary je najčešće ime koje su čuli)
manmeri – ljudi ("man", muškarac, "meri", žena)
maus gras – brkovi ("mouth grass")
pisin – ptica ("pigeon")
sit haus – zahod ("shit house")
gumi bilong kok – kondom (možete to i sami dešifrirati)
bokis bilong mama ("box belong mama") – pička materina (psovka za kraj, ako komu zatreba).

Više fraza možete naći primjerice na Wikipediji. :cerek:


Potpisi su za budale.