Komentari, prijedlozi i žalbe

O duhovnim i materijalnim dobrima
User avatar
admin
Grand Master of the Jedi Order
Posts: 1234
Joined: 13 Oct 2016, 19:32

Komentari, prijedlozi i žalbe

Post by admin » 12 Mar 2017, 19:49

Tema za komentiranje moderiranja, prijedloge i žalbe podforuma Kultura.


Stitch

User avatar
admin
Grand Master of the Jedi Order
Posts: 1234
Joined: 13 Oct 2016, 19:32

Post by admin » 21 Oct 2017, 10:54

Dvije krasne Didine teme, onu o trubadurima i onu o mitovima, prebacio sam ovamo procijenivši da u društvene rasprave ipak ne spadaju. :)


Stitch